כוח המילים

כוח המילים

פעילות האסוציאציות וסיעור מוחות הם כלי הוראה מוכרים ושימושיים. המורה מציג בפני התלמידים מילה כלשהי, מושג, והתלמידים מעלים אוסף של אסוציאציות שהמושג הזה מעורר בהם. סיעור מוחות מסייע לתלמיד להטמיע ידע חדש בתוך מערכת מוכרת של הקשרים, ומאפשר לכל תלמיד לתרום מהידע ומעולם האסוציאציות שלו לכלל התלמידים. ככל שיותר לומדים ישתתפו בסיעור המוחות, כך תיבנה מערכת הקשרים עשירה ומגוונת יותר.
المرشد: رامي ارفاعية
تاريخ الإضافة: 26/10/2021